Post | februari 2023 | Kennisbank voor organisaties | 3 min lezen

Vrijwilligersvergoeding 2024!

De maximale hoogte van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding gaat in 2024 omhoog van €1.900,- naar € 2.100,- per jaar. Daarmee stijgt ook het maandbedrag van € 190,- naar € 210,- per maand!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vrijwilligersvergoedingen


In de volgende gevallen krijg je een vrijwilligersvergoeding:


  • Je bent 21 jaar of ouder. En je hebt afgesproken dat je voor je inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  • In 2024 krijg je een vergoeding van maximaal € 5,50 per uur, tot een maximum van € 210 (in 2023 € 190 en in 2022 € 180) per maand en tot een maximum van € 2.100 (in 2023 € 1.900 en in 2022 € 1.800) per jaar. Zowel je vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
  • Je bent jonger dan 21 jaar. En je hebt afgesproken dat je voor je inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  • In 2024 krijg je een vergoeding van maximaal € 3,25 per uur, tot een maximum van € 210 (in 2023 € 190 en in 2022 € 180) per maand en tot een maximum van € 2.100 (in 2023 € 1.900 en in 2022 € 1.800) per jaar. Zowel jouw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
  • Je ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  • Je hebt niet afgesproken dat je voor je inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding in 2024 maximaal € 210 (in 2023 € 190 en in 2022 € 180) per maand en € 2.100 (in 2023 € 1.900 en in 2022 € 1.800) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor je inzet.


Krijg jij een hogere vergoeding? Dan moet je over deze vergoeding belasting betalen. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, houdt deze belasting in op je vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan ons. 


Vergoeding voor onkosten

Krijgt je een vergoeding voor gemaakte onkosten? Dan hoef je daarover geen belasting te betalen als de vergoeding die je krijgt even hoog is als de gemaakte kosten.


Vergoeding voor je inzet én onkosten

Krijg je naast de vergoeding voor jouw inzet ook een vergoeding voor de gemaakte onkosten? Dan tellen wij de onkostenvergoeding op bij de ontvangen vergoeding voor het vrijwilligerswerk. Is dit samen opgeteld meer dan € 210 per maand of € 2.100 per jaar? Dan houdt de organisatie belasting in op jouw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan ons.


Als je een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van jouw uitkering niet als de vrijwilligers vergoeding in 2024 niet hoger is dan € 210 (in 2023 € 190 en in 2022 € 180) per maand en € 2.100 (in 2023 € 1.900 en in 2022 € 1.800) per jaar.


Als je jonger dan 27 jaar bent

Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt je gekort op jouw uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.


Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding belast?

Het kan zijn dat je als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. En dat het bedrag ook hoger is dan de door jou gemaakte kosten. De hele vergoeding is dan belast voor de inkomstenbelasting. Je geeft deze inkomsten op in je aangifte inkomstenbelasting.


Werk je bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijgt je per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moet je de vergoedingen opgeven in je aangifte inkomstenbelasting en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting tenzij de vergoeding jouw kosten dekt.

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Gratis VOG

| Kennisbank voor organisaties
Veel vereniging kunnen gebruik maken van de regeling www.gratisvog.nl . Dat betekent dat je een gratis ...
Lees meer

WIFA-model: aandachtspunten in samenwerking met vrijwilligers

| Kennisbank voor organisaties
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor goede zorg aan en ondersteuning van cliënten én mantelzorgers ...
Lees meer

WBTR; Wat betekent dit voor jouw vereniging?

| Kennisbank voor organisaties
Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet WBTR in werking. Wat betekent dat voor jouw vereniging of stichting?
...
Lees meer