Post | februari 2023 | Kennisbank voor organisaties | 2 min lezen

Vrijwilligervergoeding 2023

In de volgende gevallen krijg je in 2023 een vrijwilligersvergoeding:

  • Je hebt afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt en dat je 21 jaar of ouder bent.
  • Je krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 190 per maand en € 1.900 per jaar.
  • Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor je inzet.


  • Je hebt afgesproken dat je voor jouw inzet een vergoeding ontvangt en dat je jonger bent dan 21 jaar.
  • Je krijgt dan een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 190 per maand en € 1.900 per jaar.
  • Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor je inzet.


  • Je ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  • Je hebt niet afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  • Dan mag de vergoeding maximaal € 190 per maand en € 1.900 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor je inzet.


Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de belastingdienst door te geven.


Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding wel belast?

Het kan zijn dat je als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. En dat het bedrag ook hoger is dan de door jou gemaakte kosten. De hele vergoeding is dan belast voor de inkomstenbelasting. Je geeft deze inkomsten op in je aangifte inkomstenbelasting.

Werk jij bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijg je per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moet je de vergoedingen opgeven in de aangifte inkomstenbelasting en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting tenzij de vergoeding je kosten dekt.


Als je een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijg jij een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vrijwilligers vergoeding in 2023 niet hoger is dan € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar.


Ben je jonger dan 27 jaar?

Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van je uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan word je gekort op je uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.


Geen vrijwilligersvergoedingen

Het kan zijn dat je als vrijwilliger in 2023 meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. In dat geval gaat de belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van je werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Gratis VOG

| Kennisbank voor organisaties
Veel vereniging kunnen gebruik maken van de regeling www.gratisvog.nl . Dat betekent dat je een gratis ...
Lees meer

WIFA-model: aandachtspunten in samenwerking met vrijwilligers

| Kennisbank voor organisaties
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor goede zorg aan en ondersteuning van cliënten én mantelzorgers ...
Lees meer

WBTR; Wat betekent dit voor jouw vereniging?

| Kennisbank voor organisaties
Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet WBTR in werking. Wat betekent dat voor jouw vereniging of stichting?
...
Lees meer