Wat is BestuurdersCentraal?


Een lokaal netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties en ondersteunende organisaties die samenwerken om de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen en ondersteuning aan te bieden om bestuurlijke vraagstukken op te lossen.


Waarom bestuurders centraal?

Verenigingen en stichtingen vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Onze samenleving verandert, denk aan vergrijzing, individualisering en veranderend overheidsbeleid, waarin steeds meer gevraagd wordt van eigen kracht van de samenleving en daarmee ook van besturen.

In de samenleving is veel kennis aanwezig binnen besturen, onderwijs, bedrijfsleven en ondersteunende organisaties.

Beschikbaar maken en bundelen van deze kennis helpt besturen om:

Taken te verlichten

Verhogen van de kwaliteit van besturen

Kwaliteit van bijdrage aan de samenleving te vergroten


Bestuurders Centraal gaat om:

• Uitwisseling en samenwerking tussen besturen onderling;

• Het inzetten van kennis, expertise en handen die al aanwezig is in de lokale samenleving voor besturen, bijvoorbeeld vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven, ondersteuningsorganisaties of de politiek.

• Samen werken aan bestuurlijke vernieuwing en het betrekken van nieuwe bestuurders.

• Toegang tot een digitaal platform van en voor bestuurders, initiatiefnemers, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen

Samen zorgen we voor meer plezier én meer resultaat van jouw werk als bestuurder.

Digitaal Platform BestuurdersCentraal

Voor bestuurders - Door bestuurders: Deel hier je expertise of stel een vraag

Startbijeenkomst BestuurdersCentraal Lochem 16 april

BestuurdersCentraal is gestart met een digitale enquête onder vrijwillige besturen in de gemeente Lochem. Hieraan hebben 64 organisaties meegewerkt. Als vervolg op de enquête hebben we een startbijeenkomst georganiseerd. Samen met 25 bestuurders uit zeer diverse geledingen hebben we de eerste aftrap gedaan van BestuurdersCentraal

Bij deze bijeenkomst hebben we uitleg gegeven over het concept en natuurlijk vooral met elkaar besproken hoe we een lokale variant kunnen maken waarmee we elkaar kunnen versterken.

Binnenkort kun je hier lezen wat uit de bijeenkomst is gekomen en hoe we het vervolg gaan oppakken.Enquete onder vrijwillige Besturen 2024

Kernteam BestuurdersCentraal

BestuurdersCentraal is een initiatief van de Lochemse Sportraad, de cultuurcontactpersoon van de gemeente Lochem en LochemDOET.

Het kernteam is de aanjager van dit initiatief.

Dit zijn de leden van het kernteam.

SportRaad: Christian Beuzel

Cultuurcontactpersoon: Petra Fust

LochemDOET: Sonja Peterse