Post | juni 2023 | Verhalen van vrijwilligers | 2 min lezen

Groeien doe je samen

Door Hélène van den Berg

Groeien doe je samen

 

Dit is het motto van Yunio, jeugdgezondheidszorg. Groeien is veranderen, van baby tot peuter, van kleuter tot jongvolwassene. Je groeit als mens, maar ook als ouder, als opvoeder. Een uitdaging die zeker niet altijd makkelijk is. Gelukkig hoef je het niet alleen te doen, groeien doe je samen! Daartoe biedt Yunio verschillende vormen van ondersteuning aan, zoals het consultatiebureau maar ook Home-Start, een wereldwijd programma voor ondersteuning aan gezinnen. Vrijwilligers steunen ouders met lichte, alledaagse opvoedvragen. Zij staan als mede-ouder naast het gezin door een luisterend oor en aandacht te bieden.

 

Nienke Barrancos, moeder van twee schoolgaande kinderen, is sinds een jaar Home-Start vrijwilliger. Zij heeft deze keuze heel bewust gemaakt op het moment dat zij, in haar persoonlijk leven, meer ruimte ervoer. Zij had een paar jaar daarvoor in haar werkzame leven de switch gemaakt van business consultant naar persoonlijk coach en daar diverse opleidingen voor gevolgd. De opvoedingssituatie van haar eigen kinderen bevond zich in rustig vaarwater. Vanuit deze balans in haar eigen leven ervoer zij de behoefte om bij te dragen aan het leven van een ander. ‘Het is zo simpel en zo mooi om elkaar te helpen’, zegt ze.


Nienke is opgegroeid in het buitengebied van Holten en heeft de waarden van het noaberschap van jongs af aan meegekregen, ‘je stond open voor de noden en vreugden van de mensen in je omgeving en bood zowel praktische als mentale steun waar nodig’. Dit herkent ze in de uitgangspunten van Home-Start. Op deze manier laagdrempelig en op basis van gelijkheid je eigen opvoedervaring kunnen inzetten als steun voor ouders, spreekt Nienke zeer aan. Je staat naast het gezin in wederzijds vertrouwen. Ouders geven zelf aan waarvoor ze steun willen hebben. Bij aanvang van het traject bespreek je de hulpvraag en elke week, als je het gezin bezoekt, schat je samen in wat die dag nodig is. Dat kan variëren van samen een spel spelen met de kinderen tot ondersteuning bij het hectische moment van het koken, als ook een wandeling maken met de moeder en/of vader en daarbij ruimte geven om hun zorgen te uiten. Door te benadrukken wat goed gaat groeit het zelfvertrouwen van de ouder weer. Nienke is ervan overtuigd dat alles al in je zit, ze vindt het mooi om het positieve van mensen naar boven te halen! Dat geeft haar voldoening!


Je staat er als vrijwilliger zeker niet alleen voor; tijdens het hele proces kun je terugvallen op de coördinator van het gebied waar Home-Start actief is. Je start met een training en later zijn er diverse bijeenkomsten waarin je ervaringen uitwisselt met andere vrijwilligers. Nienke ervaart het als zeer prettig om zich zo ingebed te voelen binnen de organisatie.

Ook de opstart van het begeleidingstraject wordt zorgvuldig gedaan, er wordt bekeken of er een match is en vervolgens zijn er twee proefgesprekken.


Home-Start verbindt ouders en opvoeders met elkaar om te voorkomen dat alledaagse vragen uitgroeien tot ernstige problemen! Als vrijwilliger biedt je steun, maar je bent geen steunpilaar, aldus Nienke. Je verhoogt de draagkracht zodat ouders het na de ondersteuning zelf met vertrouwen kunnen voortzetten.


Ben je enthousiast geworden door het verhaal van Nienke? Meld je ook aan als Home-Start vrijwilliger. De vacatures vind je op www.lochemdoet.nl 

Deel blogpost