Post | maart 2024 | Verhalen van vrijwilligers | 1 min lezen

Samen werken aan sterke vrijwillige besturen!

LochemDOET, de Sportraad Lochem en Cultuur Contact gemeente Lochem starten in 2024 met BestuurdersCentraal om vrijwillige besturen te ondersteunen. Deze zijn voor verenigingen en organisaties van groot belang, maar het is een uitdaging om mensen bereid te krijgen om de rol van bestuurslid te vervullen of complexe en structurele taken binnen een organisatie uit te voeren. Tijd om te ontdekken wat werkt en successen met elkaar te delen in een sterk lokaal netwerk.

 

BestuurdersCentraal wil besturen van vrijwilligersorganisaties ondersteunen door kennis en kunde die aanwezig zijn in de lokale samenleving te verbinden. Tom Kleissen, Sonja Peterse en Petra Fust zijn de initiators. Met BestuurdersCentraal willen we graag een netwerk opzetten waarin bestuurders van organisaties zelf zoeken naar oplossingen en elkaar ondersteunen door het uitwisselen van kennis en ervaring. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van subsidies, het opmaken van statuten, communicatie, PR en dergelijke. Je kunt enorm veel van elkaar leren en elkaar ondersteunen.

 

Om goed te starten is er vorige week een enquête verstuurd aan alle vrijwilligersorganisaties uit ons netwerk. Ben je in de gemeente Lochem vrijwilliger in een bestuur en heb je de enquête niet ontvangen dan zouden we je deze graag willen toesturen of scan de QR code. Hoe meer enquêtes er worden ingevuld hoe beter beeld we krijgen waar we kunnen ondersteunen. Hierbij kan je denken aan ondersteuning in de vorm van trainingen of het koppelen van experts uit het bedrijfsleven aan je organisatie. 

 

Op dinsdagavond 16 april is de startbijeenkomst BestuurdersCentraal. Daar wordt de uitslag van de enquête gepresenteerd en het concept BestuurdersCentraal nader uitgelegd. Het platform BestuurdersCentraal bestaat al langer en met succes. Het is mooi als we hier de gemeente Lochem aan kunnen toevoegen. Kijk eens op; bestuurderscentraal.nl, een online platform van het NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk).

 

Deel blogpost