Post | januari 2021 | Verhalen van vrijwilligers | 2 min lezen

LEUKE MENSEN ONTMOETEN

Door Ria Elstgeest
Thuis Informatie Project, kortweg T.I.P.

Coby Evers heeft haar leven lang in de zorg gewerkt. Bij de thuiszorg als verzorgende in verschillende gemeentes en bij diverse organisaties. Wanneer ze 61 wordt, stopt ze met werken. Al snel mist ze mooie en leuke gesprekken, de contacten met de mensen. Stichting Welzijn Lochem komt op haar pad en daar heeft ze haar plek gevonden bij het Thuis Informatie Project, kortweg T.I.P.


Tijdens een tocht met de Lochemse fietsclub De Paaschberg, hoort Coby over S.W.L. en met name over T.I.P. Elke inwoner van de gemeente Lochem die 70 is geworden, krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een vrijwilliger van T.I.P. Deze uitnodiging wordt elk vijf jaar herhaald. Hierin komt een scala aan onderwerpen aan de orde. De gemeente wil weten of ze nog wat voor de ouderen kan betekenen. Bijvoorbeeld het aanpakken van vraagstukken over veiligheid op straat, mantelzorg, huisvesting, financiële situatie. De gemeente doet dan wat in haar vermogen ligt en speelt de andere onderdelen door naar de S.W.L. Hier zijn verschillende teams vrijwilligers voor diverse zaken en wordt er de juiste vrijwilliger bij gezocht.


VRIJ EIGEN AGENDA MAKEN

De enige wens, die Coby heeft gehad, is vrij te zijn. “Ik vul graag zelf mijn agenda in.”, vertelt ze. “Nu krijg ik een lijstje met namen en telefoon nummers en kan ik zelf een afspraak voor het huisbezoek maken. Zo bepaal ik mijn eigen agenda. Door corona zijn de huisbezoeken nu niet mogelijk, dus worden het afspraken voor een telefonisch gesprek”.


POSITIEVE GEZONDHEID

Tot nu toe is het de gewoonte van T.I.P. om met anonieme vragenlijsten te werken. Hier komt verandering in. Coby vertelt hoe zij tijdens twee workshops over “Positieve Gezondheid” heeft gehoord: hoe je een gesprek ook aan kan gaan met open vragen. “Dat is een goede leerweg voor mij geweest! Het mooiste is dat er niet alleen naar het eigenlijke vraagstuk, het probleem of de ziekte wordt gekeken, maar naar alles eromheen. Dus niet alleen de fysieke gezondheid: ook de mentale gezondheid, de sociale contacten, de huisvesting en de financiën komen aan de orde”. Voor al deze onderwerpen heeft S.W.L. kundige en helpgrage vrijwilligers onder haar dak.


VERRASSENDE ONTMOETINGEN

Het meevoelen met de mensen door haar jarenlange ervaring en haar empathisch vermogen maken dat ze plezier houdt . “Ik ben niet zakelijk, ik wil mensen gewoon helpen”. Ze is blij dat ze hen kan vertellen wat er allemaal mogelijk is in Lochem. “De mensen vinden het fijn om te horen en te weten dat er altijd hulp is of gevonden kan worden”. Coby neemt dan ook altijd folders mee. “Wij zijn de eerste mensen die daar thuis komen om te zien of daar nu hulp nodig is. S.W.L. kan die hulp op allerlei gebied meestal bieden en vrijwilligers vinden”.

Coby vindt vooral de verrassende gesprekken boeiend. Zo trof ze bij een van de bezoeken een dame van boven de 80 jaar, die nog boodschappen voor de buren deed en de ramen zeemde. Of ontdekte Coby dat ze bij een moeder van een oude klasgenoot was en dat die zoon even later binnenkwam om samen met haar naar de dokter te gaan.

Met dit boeiende werk wil ze nog wel even doorgaan: het is nog veel te leuk!

Deel blogpost