Stichting Gudula Cultureel

Over Stichting Gudula Cultureel

De stichting is in november 2009 opgericht met als doelstelling het bevorderen van de sociaal-culturele functie van de Grote of St. Gudulakerk te Lochem. n de Grote of St. Gudulakerk werden, sinds de voltooiing van de restauratie van het kerkgebouw in de jaren zeventig van de vorige eeuw, concerten georganiseerd door de Culturele Commissie van de Stichting Grote Kerk Lochem.
In 2004 werd door de nieuwe organist van de Gudulakerk voorgesteld om de culturele activiteiten uit te breiden in het kerkgebouw. Volgens haar zou de kerk, die letterlijk in het centrum van de stad staat, cultureel ook een meer centrale rol moeten kunnen spelen (zoals het in de middeleeuwen ook gebruikelijk was). De achterliggende gedachte daarbij is dat een dergelijke rol indirect ook zorgt voor de instandhouding van het gebouw.

Foto's