Reubezorg

Over Reubezorg

Reubezorg is een kleinschalig zorginitiatief, gevestigd op landgoed Ampsen in het buitengebied van Lochem. Er zijn diverse dieren en er is een moestuin. Door deze locatie is de omgeving uitdagend en prikkelend om ‘zinvolle’ activiteiten te ontplooien.

Foto's