Meester G. Propschool

Over Meester G. Propschool

De Meester G. Propschool is een gezellige openbare basisschool met ruim driehonderd leerlingen. Wij bieden de leerlingen een veilige en inspirerende omgeving, waarin ze op een plezierige manier veel kunnen leren. We werken met actuele lesmethoden, daarbij hoort ook aanvullend het gebruik van digitale middelen, zoals tablets. De school ontwikkelt zich tot een Thinking for Learning school (T4L). In deze vorm van onderwijs neemt de school de kinderen mee in het ontwikkelen van de vaardigheden creatief denken, coöperatief werken en meedenkend leren. Uiteraard blijven we ons ook richten op leeropbrengsten, excellentiebeleid en ouderbetrokkenheid.

Foto's