Lochems Surprisekoor

Over Lochems Surprisekoor

Het Lochems Smartlappen Koor (LSK) is op 2 november 1999 gestart met 13 leden. Op 16 december 2014 is de naam veranderd in “Lochems Surprise Koor”. Ons koor heeft een breed repertoire van traditionele smartlappen en hedendaagse Nederlandstalige liedjes. Experimenteel worden Duitstalige en Engelstalige liedjes uitgevoerd. Het koor heeft 60 leden en treedt regelmatig op in –uiteraard- Lochem, maar ook in de omliggende steden en dorpen.
Het koor wordt muzikaal ondersteunt door piano en accordeon

Foto's