Leger des Heils

Over Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Want wij geloven dat iedereen er toe doet.

Foto's