Hospice Zutphen

Over Hospice Zutphen

Hospice Zutphen is een klein en sfeervol hospice dat ruimte biedt aan 5 gasten. In ons huis is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing. We zijn een ‘bijna-zoals-thuis-huis’ waarin liefdevolle ondersteuning geboden wordt. Iedereen die terminaal ziek is, kan een beroep doen of laten doen op ons hospice. Wilt u weten of het hospice voor u of voor een familielid een fijne plek kan zijn, kom langs en beoordeel zelf of de hospice het juiste alternatief is voor de thuissituatie. Opname gebeurt in overleg met u of de familie en met de huisarts, thuiszorg of het ziekenhuis.

Elk mens is uniek. Zijn of haar levensovertuiging, levensverhaal en levensstijl zijn bepalend voor de inhoud en de wijze van onze zorg. Daarom is ons uitgangspunt om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen zodat u zelf de regie behoudt van uw eigen leven. Wilt u een fijn gesprek, even voorgelezen worden, samen muziek luisteren, samen huilen of juist samen lachen. Het kan en mag. Alles is goed.

Foto's