Skip Sidebar
Gorssel.nl

Gorssel.nl

Non-profit

Over ons

De website van, voor en door Gorssel.
Gorssel.nl beoogt bij te dragen aan de leefbaar­heid en samen­hang in Gorssel en de onderlinge contacten te bevorderen. Het is een hulp­middel voor Gorssel­naren ...

Buurt & omgevingSport & RecreatieKunst & cultuur
Deel
Gorssel.nl

Over Gorssel.nl

De website van, voor en door Gorssel.
Gorssel.nl beoogt bij te dragen aan de leefbaar­heid en samen­hang in Gorssel en de onderlinge contacten te bevorderen. Het is een hulp­middel voor Gorssel­naren om elkaar te leren kennen en te helpen, en om nieuwe activiteiten te ont­wik­kelen. Modern noaber­schap dus. Gorssel is een actief en vitaal dorp en Gorssel.nl maakt dat zichtbaar.
Het motto van de website is 'van, voor en door Gorssel'. Dus ook dóór Gorssel, door u dus. Iedereen - clubs, onder­nemers, zorg­instellingen, instanties, maar ook particulieren - kan nieuws­artikelen of aan­kondigingen voor de agenda insturen (zie spelregels en copyright hieronder).
Alle publicaties zijn gratis en zonder verplichtingen voor donaties of adver­tenties. De redactie is onafhan­kelijk.

Foto's