Bartimeus onderwijs

Over Bartimeus onderwijs

Bij Bartiméus kunnen slechtziende en blinde leerlingen onderwijs volgen via het speciaal basisonderwijs (het SO) en het voortgezet speciaal onderwijs (het VSO). Slechtziende en blinde kinderen die zeer moeilijk leren, kunnen naar de Bosschool van Bartiméus in Doorn. Op onze scholen geven wij speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Foto's