Aardgasvrij Laren

Over Aardgasvrij Laren

Laren wil van het aardgas af en overgaan op een duurzame energievoorziening. De dorpsraad Wakker Laorne heeft hiertoe een projectgroep Aardgasvrij Laren ingesteld. Deze projectgroep gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om Laren gasvrij te maken.

In dat proces wordt ervoor gezorgd dat alle inwoners van Laren goed betrokken zijn, want Gasvrij Laren betekent nog al wat! In dit project zijn er drie werkgroepen gevormd, te weten: Communicatie & Participatie, Financiën & Juridische zaken en Techniek. Gemeente Lochem is opdrachtgever en budgethouder. Ook zijn er Ambassadeurs en is er is een Stuurgroep gevormd, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeente Lochem,

Foto's