2Switch

Over 2Switch

2Switch heeft een kloppend hart voor mooie spullen die een nieuw leven krijgen. Dit niet alleen. Ons hart klopt ook voor mensen en wij vinden het belangrijk dat ieder mens op de juiste plek is in onze maatschappij. De organisatie doet dit o.a. door mensen die ondersteuning kunnen gebruiken laagdrempelig, zinvol werk te bieden. 2Switch is een maatschappelijke onderneming. Wij willen als innovatief bedrijf bijdragen aan een betere, meer duurzame woon-, leef- en werkomgeving van mensen. We zijn actief op het gebied van mensontwikkeling, hergebruik van goederen en met klussen in en om de woning.
Met onze kringloopwinkels leveren we een belangrijke bijdrage aan verlenging van de levenscyclus van heel veel herbruikbare goederen. Zo verkleinen we de afvalberg en daarmee onze ecologische voetprint. Ook dragen wij bij aan verbetering van de leefbaarheid in wijken. We staan bekend als werkleerbedrijf voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken, zodat zij hun positie in de maatschappij fundamenteel en duurzaam kunnen verbeteren. 2Switch is ervan overtuigd dat je door samen te werken sterker staat. Wij hebben daarom in de loop van de jaren de krachten gebundeld met organisaties die op ons leken, of juist andere specialismen te bieden hadden. Op die manier is 2Switch uitgegroeid tot een sterke speler op het gebied van leerwerktrajecten, kringloop, wijkaanpak en recycling.