Vrijwilligerswerk

Wat is nu eigenlijk vrijwilligerswerk?


Wij kijken dan naar de definitie van vrijwilligerswerk opgesteld door Movisie: “Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving". Vrijwilligerswerk is leuk, leerzaam, noodzakelijk, zinvol, uitdagend, verrijkend. Vrijwilligerswerk is altijd mensenwerk. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk zorgt voor een kwalitatief sterke en vitale samenleving.


Wat doen we om dit vrijwilligerswerk vorm te geven?


Wij:

 • Signaleren knelpunten en kansen met betrekking tot vrijwilligerswerk waar we ondernemend, vraaggericht en klantgericht op anticiperen.
 • Zijn continu in dialoog met betrokken partijen over maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot vrijwilligerswerk.
 • Spelen in op trends en ontwikkelingen zoals technologische ontwikkelingen, verandering in de bevolkingssamenstelling en afnemende subsidies.
 • Verbinden partijen met betrekking tot vrijwilligerswerk.
 • Zorgen ervoor dat organisaties en vrijwilligers hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
 • Werken lokaal waar mogelijk en regionaal waar nodig.


Bij het realiseren van bovenstaande richten wij ons op de volgende doelgroepen:

 • Burgers die vrijwilligerswerk (kunnen, willen of moeten) doen
 • organisaties waarin vrijwilligers werkzaam zijn
 • de gemeente en de overheid
 • organisaties die van belang zijn voor het vrijwilligerswerk
 • het bedrijfsleven