Post | februari 2021 | Nieuws | 2 min lezen

Aandacht Functionaris huiselijk geweld

Door Kees Damhuis

Als vrijwilliger kom je laagdrempelig binnen bij mensen en zie en hoor je vaak meer dan hulpverleners. Je kunt een niet-pluis gevoel krijgen bij sommige situaties of zorgen hebben over de mensen waarmee je contact hebt. Deel deze zorg met je contactpersoon van de vrijwilligersorganisatie waarvoor je actief bent. Met deze zorgen kunnen jullie terecht bij de Aandacht Functionaris Huiselijk Geweld (AF HG). Deze helpt je de zorgen concreet te maken en weet de weg die er bewandeld kan worden. 


Bij Stichting Welzijn Lochem is er een AF HG in dienst. Deze is speciaal aangesteld voor alle vrijwilligers in de gemeente Lochem die zorgen hebben omtrent huiselijk geweld. De AF HG kan je kosteloos om advies vragen en denkt graag met je mee als je je zorgen maakt om iemand. 

Huiselijk geweld vindt veelal achter gesloten deuren plaats, het is daarom moeilijk te signaleren. De AF HG is er om de bewustwording omtrent zorgen en signalen van huiselijk geweld te vergroten en zodoende deze problematiek meer zichtbaar te maken. Als vrijwilliger kan je een belangrijke bijdrage leveren door extra oren en ogen te zijn en signalen en zorgen bespreekbaar te maken.


Kees Damhuis

Aandacht Functionaris huiselijk geweld 

06-45837294

[email protected] 


________________________________________


Aanvullende informatie huiselijk geweld


De meest voorkomende vorm van geweld in Nederland is huiselijk geweld. Thuis moet een veilige en prettige plek zijn. Dit is jammer genoeg niet overal het geval. Mensen hebben meer kans om uitgescholden, gepest, geslagen, gestompt, getrapt, verwaarloosd of gedood te worden in hun eigen huis, door leden van het eigen gezin, dan door wie of waar dan ook. 


De definitie van huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. 

De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. (Rijksoverheid) 


Vormen van veel voorkomend huiselijk geweld zijn:

- Kindermishandeling 

- Ouderenmishandeling

- Partner en ex-partner geweld 

- Eer-gerelateerd geweld 


In Europa is huiselijk geweld de belangrijkste oorzaak van sterfte en handicaps voor vrouwen tussen de 16 en 44 jaar. In 2017 zijn van de 46 vrouwen die in Nederland om het leven zijn gebracht circa 40 procent omgebracht door hun (ex)partner. Maar ook mannen, kinderen en ouderen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt in alle lagen en groeperingen van de bevolking voor. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is niet altijd het geval.


Geschat wordt dat in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen, 200.000 volwassenen en 200.000 ouderen te maken krijgen met een vorm van mishandeling of huiselijk geweld. Deze cijfers zijn gebaseerd op prevalentieonderzoek. Echter, dit blijkt als de top van de ijsberg: het wellicht veel grotere deel van de ijsberg onder water kennen we niet. 


Als het geschatte aantal ook voor gemeente Lochem zou gelden, dan zou dit het volgende beeld opleveren: van de ongeveer 33.660 inwoners van de gemeente Lochem worden circa 235 kinderen (leeftijd 0-17 jaar), circa 345 volwassenen (leeftijd 18-64 jaar), circa. 570 ouderen (leeftijd 65 jaar en ouder) jaarlijks geconfronteerd met enige vorm van mishandeling of huiselijk geweld, hetzij als slachtoffer, hetzij als pleger. Het gaat om aannames, met de vraag of deze eenvoudig zijn door te trekken naar gemeente Lochem. Wel kan worden vastgesteld dat het een signaal is en dat hier aandacht aan moet worden besteed.Deel blogpost